Kantoor

Kom in contact

Zoekt u advies voor tijdens controle of handhaving? Neem zo spoedig mogelijk contact op.
Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Vis & van Reydt Advocaten.

Algemene voorwaarden

Vis & Van Reydt Advocaten is een maatschap. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

U kunt deze hier downloaden. 

Overeenkomst van opdracht en vergoeding

Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van een overeenkomst van opdracht. Wij staan onze cliënten bij op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, een vaste prijsafspraak of op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wij bieden daarbij altijd maatwerk.

De uurtarieven van Vis & Van Reydt Advocaten variëren tussen € 200,- en € 300,- exclusief BTW en 7% kantoorkosten, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en complexiteit van de zaak. Daarbij kunnen eventuele toeslagen (spoed, nacht, weekend) worden gerekend. Wij sturen in beginsel maandelijks declaraties, altijd voorzien van urenspecificaties. Wij werken altijd op basis van een voorschot. De hoogte daarvan wordt in overleg overeengekomen.

In voorkomende gevallen kan voor een zaak of voor een bepaalde fase van het geding een vaste prijsafspraak worden overeengekomen. Ook dit wordt in overleg overeengekomen.

Wanneer de zaak van een cliënt eindigt in een vrijspraak of anderszins zonder veroordeling, kan deze mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding van kosten van rechtsbijstand en schade in verband met detentie. Ook daarin staan wij onze cliënten bij.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer een cliënt is gedetineerd of wanneer sprake is van inkomen/vermogen onder een door de overheid gestelde grens, kan Vis & Van Reydt Advocaten haar werkzaamheden ook op gefinancierde basis verrichten. Daarbij kan door de Raad voor Rechtsbijstand een ‘eigen bijdrage’ worden opgelegd, die wij met een factuur bij de cliënt in rekening brengen. Ingeval Vis & Van Reydt Advocaten voor werkzaamheden tracht ten behoeve van de cliënt gefinancierde rechtsbijstand te verkrijgen, maar deze blijkt daarvoor niet in aanmerking te komen, staat Vis & Van Reydt Advocaten de cliënt alsnog op betalende basis bij.

Van belang is dat de Raad voor Rechtsbijstand in voorkomende gevallen de genoten gefinancierde rechtsbijstand alsnog op de cliënt kan terugvorderen. Voor meer informatie daarover, zie http://www.rvr.org.  Vis & Van Reydt Advocaten is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor geleden schade.

Charlotte Opdam-Manderick

Charlotte Opdam-Manderick is juridisch secretaresse en office manager bij Vis & Van Reydt Advocaten. Na het secondair onderwijs in België is zij naar Nederland getrokken, waar ze een opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent heeft gevolgd.

Charlotte trad na haar studie in 2005 in dienst bij het advocatenkantoor waar zij stage liep. Sindsdien heeft zij zich op verschillende kantoren als juridisch secretaresse vastgebeten in de advocatuur, meer specifiek de strafrechtpraktijk. Zij sloot zich in januari 2022 aan bij Vis & Van Reydt Advocaten.

Charlotte coördineert de dagelijkse gang van zaken op kantoor, zij ondersteunt de praktijk van de advocaten en zij onderhoudt contacten met cliënten, de gerechten, het openbaar ministerie en andere instanties.

Stages

In voorkomende gevallen neemt Vis & Van Reydt Advocaten excellente studenten in de laatste fase van hun bachelor of in hun masterfase aan voor een achtweekse student-stage. Voor meer informatie, stuur een motivatiebrief vergezeld van de nodige documentatie naar info@complete-notebook.flywheelsites.com.

Kantoorklachtenregeling

Vis & Van Reydt Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling.

U kunt deze hier downloaden.

Privacy statement

Vis & Van Reydt Advocaten heeft zich verbonden aan een privacy statement.

U kunt deze hier downloaden.

 

Registratie rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Tim Vis – strafrecht en tuchtrecht

Emile van Reydt – strafrecht

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.