Expertise

Wij bieden rechtsbijstand in, onder meer, de volgende zaken:

Strafzaken, voor volwassen verdachten, minderjarige verdachten alsook voor verdachte rechtspersonen.

Waaronder zaken betreffende:

Witwassen, Drugs / drugshandel, Levensdelicten, Mensenhandel, Georganiseerde misdaad, Fraude, Vuurwapenbezit, Verkeerszaken, Economische delicten, Geweldszaken, Zedenzaken & Cybercrime

Kom in contact

Zoekt u advies voor tijdens controle of handhaving? Neem zo spoedig mogelijk contact op.
Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Vis & van Reydt Advocaten.

Wij bieden verder bijstand in zaken betreffende medisch strafrecht, milieustrafrecht en andere vormen van bijzonder strafrecht. Denk dan aan onderzoeken van de FIOD, de Inspectie Gezondheid en Jeugd, de NVWA, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de Sociale Recherche. Wij staan ondernemingen bij, maar ook (semi-)publieke instellingen alsook bestuurders en leidinggevenden.

Wij staan ook cliënten bij in internationale zaken betreffende uitlevering (Uitleveringswet), overlevering (Overleveringswet) en overdracht van strafvonnissen (WETS / WOTS).

Wij procederen bij zowel rechtbanken als gerechtshoven. Ook kunnen we u bijstaan in een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Wij werken samen met cassatiespecialisten voor procedures bij de Hoge Raad.

Sanctierecht

Zaken betreffende bestuursrechtelijke handhaving en bestuurlijke boetes. Onderzoeken van voormelde instanties hoeven niet altijd in strafzaken te resulteren, maar kunnen ook in bestuurlijke sanctionering eindigen. Ook dan verlenen we bijstand aan zowel natuurlijke personen, ondernemingen als (semi-)publieke rechtspersonen.

Tuchtzaken

Voor zowel artsen, psychiaters, psychologen, advocaten, accountants en andere aan het tuchtrecht onderworpen beroepen.

Verder staan we cliënten bij in aanverwante procedures, zoals verzoeken tot verlenging van de TBS-maatregel, de ongeldigverklaring van het rijbewijs, bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), bij sluiting van woningen of bedrijfsruimten op basis van de ‘Wet Damocles’ (art. 13b Opiumwet), de Wet Tijdelijk Huisverbod en in bijzondere penitentiaire kwesties.

Neem vooral contact op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.