Advocaten

Tim Vis

Tim Vis is strafrechtadvocaat sinds 2011. Hij staat zowel meerderjarige als minderjarige verdachten bij, maar ook bedrijven, organisaties en andere rechtspersonen. Tim staat voor een deskundige, vasthoudende en creatieve aanpak van zaken.

Tim heeft zich gespecialiseerd in het recht rond het zelfverkozen levenseinde en euthanasie, alsook in jeugd- en adolescentenstrafrecht en zaken betreffende cannabis en het gedoogbeleid. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met bijstand rond verdenking van georganiseerde criminaliteit, fraude en witwassen. Verder staat Tim cli├źnten bij in tuchtzaken, maar ook bij toepassing van bestuursstrafrecht of bestuurlijke handhaving.

Tim studeerde in een honoursprogramma en behaalde zijn masterstitel strafrecht cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij afgestudeerd in het internationaal strafrecht aan de UvA en Columbia Law School (New York, VS). In 2017 behaalde Tim zijn postacademische specialisatie strafrecht aan de Universiteit van Utrecht.

Naast het verlenen van rechtsbijstand, geeft Tim veel gastcolleges, begeleidt hij pleitwedstrijden en treedt hij op als spreker of dagvoorzitter, bij zowel universiteiten, bedrijven als (semi-)publieke instanties. Neem voor meer informatie contact op.

mr. J.T.E. Vis / strafrechtspecialist

Emile van Reydt

Emile van Reydt is strafrechtadvocaat sinds 2011, Hij staat meerderjarige verdachten bij en (bestuurders van) rechtspersonen. Hij voert de verdediging deskundig, doortastend en doelgericht.

Emile legt zich in het bijzonder toe op de bijstand in gecompliceerde (internationale) fraude- en witwaszaken en daarmee samenhangende ontnemingsprocedures. Hij heeft daarnaast ruime ervaring in het voeren van de verdediging in zaken betreffende de invoer van- en handel in harddrugs. Emile staat ook gedupeerden bij wanneer het openbaar ministerie niet overgaat tot strafvervolging. (zgn. art. 12 Sv-procedures)

Emile studeerde cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde in 2017 zijn postacademische specialisatie strafrecht aan de Universiteit van Utrecht.

mr. E. van Reydt / strafrechtspecialist