Vis & Van Reydt Advocaten is gespecialiseerd in de verdediging in strafzaken, in tuchtzaken en tegen opgelegde sancties. Wij staan voor deskundige, creatieve en doortastende bijstand, met het uitsluitend het belang van de cliënt voor ogen.

We bieden u een scherpe analyse, eerlijk advies en een eersteklas verdediging. Onze ervaring strekt zich uit over grote en kleinere zaken, zowel nationaal als internationaal en voor zowel volwassenen, minderjarigen als ondernemingen. We bieden rechtsbijstand vanaf de allereerste fase, maar uiteraard ook in de rechtszaal, alsook bij een eventuele gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Tim Vis

Tim Vis is strafrechtadvocaat sinds 2011. Hij staat zowel meerderjarige als minderjarige verdachten bij, maar ook bedrijven, organisaties en andere rechtspersonen. Tim staat voor een deskundige, vasthoudende en creatieve aanpak van zaken.

Tim heeft zich gespecialiseerd in het recht rond het zelfverkozen levenseinde en euthanasie, alsook in jeugd- en adolescentenstrafrecht en zaken betreffende cannabis en het gedoogbeleid. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met bijstand rond verdenking van georganiseerde criminaliteit, fraude en witwassen. Verder staat Tim cliënten bij in tuchtzaken, maar ook bij toepassing van bestuursstrafrecht of bestuurlijke handhaving.

Tim Vis
emile van reydt

Emile van Reydt

Emile van Reydt is strafrechtadvocaat sinds 2011, Hij staat meerderjarige verdachten bij en (bestuurders van) rechtspersonen. Hij voert de verdediging deskundig, doortastend en doelgericht.

Emile legt zich in het bijzonder toe op de bijstand in gecompliceerde (internationale) fraude- en witwaszaken en daarmee samenhangende ontnemingsprocedures. Hij heeft daarnaast ruime ervaring in het voeren van de verdediging in zaken betreffende de invoer van- en handel in harddrugs. Emile staat ook gedupeerden bij wanneer het openbaar ministerie niet overgaat tot strafvervolging. (zgn. art. 12 Sv-procedures)

Direct contact met Vis & van Reydt

Hebt u een uitnodiging ontvangen voor verhoor? Is u een strafbeschikking opgelegd? Bent u gedagvaard? Of zoekt u advies voor tijdens controle of handhaving? Neem zo spoedig mogelijk contact op.

Strafrecht

Drugs & Opiumwet

Financieel strafrecht

Aangifte / afdwingen van strafrechtelijke vervolging

Handhaving, bijzonder strafrecht & bestuursstrafrecht

Tuchtrecht