Strafrecht

Kom in contact

Zoekt u advies voor tijdens controle of handhaving? Neem zo spoedig mogelijk contact op.
Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Vis & van Reydt Advocaten.

Wij verlenen bijstand in alle soorten strafzaken, aan volwassenen, minderjarigen en ook aan rechtspersonen. Wij kunnen bogen op een jarenlange ervaring in zaken betreffende:

  • Levensdelicten (moord, doodslag, dood door schuld)
  • Mensenhandel
  • Georganiseerde misdaad / criminele organisatie
  • Verboden wapens en munitie / vuurwapenbezit
  • Verkeerszaken
  • Geweldszaken (openlijk geweld, mishandeling)
  • Zedenzaken


Wij staan ook cliënten bij in internationale zaken betreffende uitlevering (Uitleveringswet), overlevering (Overleveringswet) en overdracht van strafvonnissen (WETS / WOTS).

Wij procederen bij zowel rechtbanken als gerechtshoven. Ook kunnen we u bijstaan bij een eventuele klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Wij werken samen met cassatiespecialisten voor procedures bij de Hoge Raad.

Verder staan we cliënten bij in aanverwante procedures, zoals verzoeken tot verlenging van de TBS-maatregel, de ongeldigverklaring van het rijbewijs, bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), bij sluiting van woningen of bedrijfsruimten op basis van de ‘Wet Damocles’ (art. 13b Opiumwet), de Wet Tijdelijk Huisverbod en in bijzondere penitentiaire kwesties.

Daarnaast heeft Vis & Van Reydt Advocaten bijzondere ervaring op het gebied van bijstand bij verdenking van hulp bij zelfdoding, euthanasie en andere vormen van betrokkenheid bij het zelfverkozen levenseinde.