Aangifte / afdwingen van strafrechtelijke vervolging

Kom in contact

Zoekt u advies voor tijdens controle of handhaving? Neem zo spoedig mogelijk contact op.
Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Vis & van Reydt Advocaten.

Wij verlenen bijstand aan gedupeerden in complexe strafzaken. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf of uw onderneming zich geconfronteerd ziet met (mogelijke) strafbare gedragingen, is het inwinnen van rechtskundige bijstand aangewezen.

Wij begeleiden ondernemingen bij het doen van aangifte in geval van verdenking van (interne) fraude. Dergelijk zaken spelen zich niet zelden af op het snijvlak van het straf- en civiele recht. In voorkomende gevallen opereren wij in een vast samenwerkingsverband waarin onze strafrafrechtelijke expertise wordt gecombineerd met externe civielrechterlijke deskundigheid.

Ons kantoor heeft bijzondere ervaring en deskunidghied in het voeren van artikel 12 Sv-procedures waarbij nader strafrechtelijk onderzoek wordt afgedwongen. Daarbij treedt ons kantoor op voor gedupeerden die gezamenlijk naar de rechter willen stappen om strafrechtelijke vervolging af te dwingen.